En plan för ett starkare Tjörn!

Ett långsiktigt starkare Tjörn kan bara bli verkligt om vi hittar hållbara lösningar för både företagande och offentlig sektor. Dels behöver företag rätt förutsättningar för utveckling samtidigt som den offentliga sektorn behöver finna arbetsformer där varje skattekrona används mest effektivt. Att ständigt höja skatter är absolut ingen hållbar lösning. Istället blir givna förutsättningar för företagande direkt avgörande för vilka intäkter välfärden kan räkna med de närmaste åren. Vi lägger därför fram förslag som i en mer positiv syn på både företag och välfärd genererar högre skatteintäkter. Med fler i arbete blir även fler delaktiga och färre i bidragsberoende. Vår plan för ett starkare Tjörn tar därmed fasta på att störst andel av den offentliga sektorns intäkter kommer från små och medelstora företag och att fyra av fem arbetstillfällen skapas i de företagen.

I vår plan för ett starkare Tjörn ska naturligtvis företagaren själv, som ensam står för risken om det inte skulle gå bra, få sin belöning när företaget utvecklas och går bra. Det skapar motivation att vidareutveckla företaget ännu längre med fler i arbete och fler delaktiga. Det är tillväxt på riktigt!

Företag och anställda är ömsesidigt beroendet av varandra. Något som ofta glöms bort är att anställda påverkas av positiva och negativa förändringar i företagets yttre förutsättningar. Vi är övertygade om att anställda utvecklas bäst i företag som ges stabila och rätt förutsättningar att rekrytera och växa. Samtidigt som vi förenklar för företagande är vi restriktiva med skattehöjningar. Endast så kan en bra välfärdssektor ges tillräckliga ekonomiska förutsättningar. En plan för ett starkare Tjörn där företag utvecklas och med en välfärdssektor värd namnet signeras nya Moderaterna.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *