Ansvarsfullt hushållande med Tjörnbornas skattepengar

Tjörnmoderaterna är naturligtvis positiva till ett aktivt kulturliv. Men en så omfattande satsning som ett nytt kulturhus innebär anser vi kan prioriteras först när vi kartlagt att satsningen inte riskerar försämra förutsättningarna för bra kärnverksamhet. Vidare bör det noga utredas vilka verksamheter som ska drivas i kommunal regi och vilka som drivs bättre inom privat sektor.

 

Vi har även avtalat med övriga majoritetspartier att beslut om ett kulturhus inte skall tas under innevarande mandatperiod.

 

Prognoser från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och andra aktörer pekar på att kommunernas och landstingens intäkter kraftigt kommer att minska i förhållande till ökande behov kommande år. Anledningen är att vi blir allt färre skattebetalare i arbetsför ålder i förhållande till allt fler barn och äldre. Vi står då inför ytterligare skattehöjningar, effektiviseringar eller omprioriteringar mellan kommunens verksamheter. Redan innevarande budgetår har skola och omsorg ställts inför omfattande besparingar vilket säkert många invånare känner av idag. Att i det läget dra på oss stora kostnader i form av lokaler och personal vars utnyttjandegrad inte kan säkerställas är inte ansvarsfullt.

 

Vår inställning är att investeringsutrymmet för tillfället inte tillåter att vi bygger ett nytt stort kulturhus på Sagatomten. Det är enligt vår mening i första hand inte Tjörns kommuns uppgift att förse Göteborgsoperan med tillgång till en sk skärgårdsscen.

 

Vi Tjörnmoderater tittar istället i dagsläget först och främst på hur vi kan hitta en lösning med en fast scen för våra Deltaungdomar. Vi dras för närvarande även med eftersatt underhåll i vissa av våra skollokaler. Vid en renovering eller en eventuell nybyggnation av skola ser vi därför en potential att lägga om hela Deltaverksamheten i anslutning till en skola med flexibel lokal som även innefattar en scen. Därigenom kommer ungdomskulturen vara nära där ungdomarna redan finns idag. Genom att utnyttja skollokaler på såväl dag- som kvällstid kan man nå ett bättre resursutnyttjande för samma investeringskostnad.

Vi kommer under hösten med vilka förslag vi vill utreda.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *