Detta vill vi

Tjörn står inför tuffa utmaningar de kommande åren. Sveriges kommuner och Landstings prognoser tyder på att skattehöjningar på minst 2kr kommer vara nödvändigt för att säkra välfärden. Detta innebär för moderaterna att ta ansvar för ekonomin och göra tuffa prioriteringar för att säkra den standard vi har på äldreomsorg och skola.

Tjörnmoderaterna vill:

 • Övergripande:
  – Sänk kommunalskatten
  – Stärk kommunens stöd för företagare och företagsamhet
 • Socialnämnd
  – Decentralisera tillståndshanteringen av utskänkningstillstånd
  – Möjliggör vidareutbildning och specialisering för personal inom äldreomsorgen
  – Sätt ett maxtak för antalet personal en hemtjänsttagare möter under en tvåveckorsperiod
  – Bygg fler trygghetsboenden för äldre, nära till samhällsservice som ett mellansteg till särskilt boende
 • Barn- och Utbildning
  – Hjälp såväl lågpresterande som högpresterande elever möjlighet att nå upp till sin fulla potential
  – Införa mentorsprogram för nyanställda med handledning av seniors lärare i samband med avtrappning
  – Stärk upp arbetet mot mobbning
  – Inför validering av barnskötare till förskolelärare
 • Kultur- och Fritid
  – Öka självfinansierat kulturområde för vuxna
  – Stärka föreningar
 • Kommunstyrelsen
  – Minska detaljreglering i detaljplaner