Förtroendevalda

Här hittar ni våra förtroendevalda i kommunfullmäktige, styrelser och nämnder.

  Björn Möller

 • Kommunfullmäktige
 • Ledamot i kommunstyrelsen
 • Ordförande barn- och utbildningsnämnden
 • Ledamot KSAU
 • Ordförande i THAB

bjorn.moller@tjorn.se

  Lars Carlsson

 • Kommunfullmäktige
 • Vice ordförande kommunstyrelsen
 • Ordförande miljö- och samhällsbyggnadsutskottet

lars.carlsson@tjorn.se

  Filip Gollungberg

 • Gruppledare
 • Ordförande i socialnämnden
 • Ledamot i kommunstyrelsen
 • Kommunfullmäktige

filip.gollungberg@tjorn.se

  Anders G Högmark

 • Ordförande i kommunfullmäktige

anders.g.hogmark@tjorn.se

  Daniel Magnusson

 • Kommunfullmäktige
 • Ledamot i barn- och utbildningsnämnden

daniel.magnusson@tjorn.se

   

Inger Forsberg Bergstam

 • Ersättare i kommunfullmäktige
 • Ersättare barn- och utbildningsnämnden
 • Nämndeman

inger.bergstam@tjorn.se

Håkan Bergstam

 • Ersättare i kommunfullmäktige

hakan.bergstam@tjorn.se

Kerstin Möller

 • Ersättare i kommunfullmäktige

kerstin.moller@tjorn.se

Susanne Landgren

 • Vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden
 • Ledamot i socialnämnden

susanne.landgren.jansson@tjorn.se

Martin Tellblom

 • Ledamot barn- och utbildningsnämnden

martin.tellblom@tjorn.se